Ανεμογεννήτριες (στη Θίσβη)

Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε