Ανεμογεννήτριες (στην Αμάρυνθο)

Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε