Γυμνάσιο & Λύκειο (στη Δροσιά Χαλκίδας)

Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε