Χωματουργικές εργασίες για τη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στο Άργος