Όροι Χρήσης

1. Η ιστοσελίδα www.fotispetrou.gr εφεξής η ιστοσελίδα, έχει δημιουργηθεί και ορίζεται από την εταιρεία ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΖ. ΦΩΤ. ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., εφεξής η εταιρεία. Υπάγεται στην Ελληνική Νομοθεσία η οποία καθοδηγεί τη χρήση και ερμηνεία της. Η πρόσβαση χρηστών από άλλη χώρα δεν αναιρεί την ευθύνη στο ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Χαλκίδας.
2. Η άδεια χρήσης. Η άδεια που χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία, είναι αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική )χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή μεταφορά μεταποίηση μεταπώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με τρόπο που ρητά καθορίζεται εδώ ή/ και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων εκ του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άλλων ειδικότερων νόμων.
3. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επικοινωνία μέσω της φόρμας επικοινωνίας, είναι η οικειοθελής γνωστοποίηση από τον χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων.
Κατά την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, ο χρήστης εισάγει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποστηρίζουν τον λόγο επικοινωνίας. Η συλλογή των στοιχείων αυτών, γίνεται για την διεκπαιρέωση της επικοινωνίας με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εταιρεία σέβεται απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθεί απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε καμία περίπτωση, δεν αποκαλύπτονται εν γνώση του διαχειριστή και του/των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οποιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η εταιρεία δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση προσωπικών δεδομένων ούτε σε γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή.
Ο χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δύναται να επικοινωνεί σχετικά με την εταιρεία στο τηλέφωνο 6977609169.
5. Ο μηχανισμός της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον δίσκο του υπολογιστή σας. Εξυπηρετούν μόνο στο να βελτιωθεί η περιήγησή σας.
6. Ο παρών δικτυακός τόπος δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί από την χρήση του. Δεν παρέχονται εγγυήσεις, ρητές ή έμμεσες, διατυπωμένες ή υπονοούμενες, έμμεσες ή άμεσες, σε σχέση με την ποιότητα, την καταλληλότητα και την ακρίβεια των περιεχομένων του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για θετικές ή αποθετικές τυχόν ζημίες επισκεπτών ή τρίτων σε ή από προϊοντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν προσφέρεται εγγύηση για το ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου θα είναι συνεχείς ή χωρίς σφάλματα, ιούς και παρόμοια στοιχεία. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου δεν είναι κατά 100% εγγυημένη.
7. Σχετικά με τους συνδέσμους προς τρίτους δικτυακούς τόπους: Το περιεχόμενο και η νομιμότητα αυτών, η τήρηση προστασίας προσωπικών δεδομένων και η διαθεσιμότητα τρίτων δικτυακών τόπων, προς τους οποίους αναρτώνται σύνδεσμοι στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν ελέγχεται, και η ευθύνη για τα παραπάνω ανήκει στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες των δικτυακών αυτών τόπων. Η ανάρτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στους δικτυακούς αυτούς τόπους με δική τους ευθύνη.
8. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες του και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο θα ανακοινωθεί στη παρούσα σελίδα.
9. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτόν τον δικτυακό τόπο συναινεί αυτομάτως στην πλήρη αποδοχή όλων των παρόντων όρων της ιστοσελίδας.